Makna Pemimpin Dalam Islam

Makna Pemimpin dalam Al-Quran Al Quran menggunakan istilah pemimpin dalam beberapa bentuk lafal antara lain; ¬†al imamu, al amiru, al auliya, dan khalifah. Al-Imamu. Al-Imam jamaknya al aimmah ¬†adalah seseorang yang dijadikan qudwah (diikuti) baik ucapannya ataupun perbuaannya. Baik dalam Read More …